Бул. Партизански Одреди 46А, Скопје, Македонија
Области од правото

Како може да ви помогнеме?

Граѓанско
право
Корпоративно
право
Јавни
набавки
Интелектуална
сопственост
Спојувања и
превземања

ФИДИК
Градежно
право
Работни
односи

Договори

Усогласување
Заштита на
лични податоци
Информатичка
технологија

Добредојдовте во Адвокатската канцеларија Сердјук, каде искуството и довербата се градат повеќе од 50 години. Нашата цел е да им служиме беспрекорно на клиентите во правните работи. Нашиот тим со знаењето пренесувано низ генерации е тука за да ги реши вашите правни предизвици.